Od kilku tygodni w przemyskiej jednostce penitencjarnej trwała zbiórka plastikowych nakrętek pod hasłem „Zakręcony Przemyśl”. Inicjatorem akcji jest organizacja charytatywna ”Przemyskie Serca”, która od dłuższego czasu podejmuje inicjatywy pomocowe. Do kolejnej szlachetnej akcji przyłączyli się zarówno funkcjonariusze, jak również osadzeni tutejszej jednostki. Jest to kolejna akcja w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort...

Osobom czerpiącym swoją wiedzę na temat więzienia z filmów fabularnych może wydawać się, że więzienie to głównie wieżyczki strażnicze, cele i może jeszcze „spacerniak”. W rzeczywistości jednostka penitencjarna to skomplikowany organizacyjnie organizm, który musi sprawnie funkcjonować 24 godziny na dobę. Jednym z jego nieodzownych elementów jest magazyn. W kolejnym artykule z cyklu „nasza codzienność” postaramy się opowiedzieć właśnie o pracy...

W Zakładzie Karnym w Przemyślu funkcjonuje Oddział Terapeutyczny dla Skazanych Uzależnionych od Środków Odurzających lub Substancji Psychotropowych, dla osadzonych odbywających karę po raz pierwszy oraz dla młodocianych. To "najmłodszy" oddział terapeutyczny na Podkarpaciu.

W dniu 10.06.2020r. w Urzędzie Miejskim w  Przemyślu Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu mjr Arkadiusz Skafiriak przekazał Prezydentowi Miasta 1600 maseczek ochronnych w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga kolejna partia maseczek trafiła do odbiorców.

Przemyscy więziennicy przekazali maseczki ochronne oraz gry edukacyjne Fundacji „Jerzyk” w Przemyślu. A to wszystko w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej