Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych mjr Andrzej Pawluczuk wziął udział w miejskich obchodach uczczenia 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja została uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie (po amerykańskiej) uchwalona ustawa zasadnicza.

Konstytucja 3 maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną.Wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, a wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji, dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli państwa zostało na długi czas zawieszone. Dziś doceniamy i z szacunkiem wspominamy starania o wolność i niepodległość naszych przodków, którzy 232 lata temu dali zalążek...

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W trwającej do 28 kwietnia otwartej rekrutacji do trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Polsce, zapraszamy chętnych do służby na stanowiska-strażnika działu ochrony oraz wychowawcę działu penitencjarnego. Łącznie czeka 15 etatów.

Po raz drugi w ostatnim czasie z projektem "W Służbie prawu" zawitaliśmy na Kurpiowszczyźnie. Więziennicy uświadamiali społeczność uczniowską z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych z zakresu ryzykownych zachowań i konfliktu z prawem.

Służba informatyczna i dział łączności jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Postęp, technologia i nowoczesne więziennictwo uzależnione jest od wiedzy specjalistyczo-technicznej, o charakterze IT.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej