3 maja 2022 r. ppłk Jacek Sankowski – Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie uczestniczył w lokalnych obchodach święta z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim (…) nauczanie.

W dniu 27 kwietnia br. na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego im. II Warszawskiej Brygady Saperów we Włodawie, odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Włodawie z uczniami trzech klas technikum i liceum, którzy mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką służby w zakładzie karnym.

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego we Włodawie zrealizowała program ekologiczny pt. „Zielono mi” w oparciu o porozumienie z Nadleśnictwem Parczew, promując jednocześnie Światowy Dzień Ziemi obchodzony w dniu 22 kwietnia.

Zakład Karny we Włodawie uczestniczył w akcji zbierania śmieci połączonej z sadzeniem lasu, zorganizowanej pod hasłem #NIEWYRZUCAJ, w której brał udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

Przed świętami funkcjonariusze i pracownicy cywilni Zakładu Karnego we Włodawie spotkali się z kierownictwem jednostki w celu symbolicznego podzielenia się jajkiem z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej