20 stycznia br. na fordońskim rynku zorganizowano obchody z okazji 103. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy, w których uczestniczyła delegacja funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Służba Więzienna w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi program pracy z młodzieżą. W ramach projektu kształtuje postawy obywatelskie, proobronne i patriotyczne młodzieży. Jest to jedno z ustawowych zadań, które realizują funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Tym razem zajęciami objęci zostali uczniowie 4 klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym z Międzynarodowej Szkoły Sokrates w Bydgoszczy.

Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy przeprowadzili szkolenie z zakresu technik samoobrony, użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, a także z zakresu aktywnych form zabezpieczenia osadzonych podczas konwojowania. W szkoleniu wzięli udział wszyscy funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

To, że funkcjonariuszem Służby Więziennej jest się również w czasie poza służbą mówią nie tylko słowa roty ślubowania, ale także liczne czyny naszych kolegów. Sierż. sztab. Paweł Bejmowicz, funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Bydgoszczy w czasie wolnym od służby udaremnił kierowcy znajdującemu się pod wpływem alkoholu dalszą jazdę pojazdem, za co został wyróżniony przez płk. Andrzeja Gniota, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Kiedy wspomina się o resocjalizacji, każdy myśli o osobach zdemoralizowanych, niedostosowanych społecznie i więzieniu. Jednak czy nie można jednocześnie pomyśleć o pewnej zmianie, modyfikacji zachowań tych osób, które w trakcie procesu resocjalizacji nabywają umiejętności postępowania zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.

4 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Braille'a. Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy-Fordonie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy jest jedyną jednostką penitencjarną w kraju, która posiada oddział przeznaczony dla skazanych ociemniałych odbywających karę w systemie terapeutycznym, poza oddziałem. Skazani ociemniali kierowani są do jednostki celem objęcia ich kursem orientacji przestrzennej oraz nauki pisma Braille'a.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej