8 lutego jak Służba Więzienna obchodzi swoje święto. Sto trzeci rok pełnienia służby dla Oddziału Zewnętrznego w Toruniu był pracowity i bardzo rozwojowy.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu włączyli się do akcji zbierania nakrętek dla najbardziej potrzebujących.

Lekcja historii

26.01.2022

26.01.2022 r. w ramach zajęć kulturalno-oświatowych funkcjonariusze działu penitencjarnego z toruńskiej jednostki zapoznali osadzonych z wydarzeniami sprzed 77 lat, dotyczącymi wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego Auschwitz -Birkenau

Od 8 stycznia 2022 roku trwa kolejna, szósta już edycja ogólnopolskiej akcji oddawania krwi z okazji święta Służby Więziennej pt. „Służymy pomocą - mamy to we krwi”.

Wzorem lat ubiegłych, funkcjonariusze toruńskiego Oddziału Zewnętrznego przeprowadzili akcję „Świąteczna paczka”. I tym razem we współpracy z księdzem kapelanem przekazali dary zebrane dla jednej z rodzin.

Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy przeprowadzili szkolenie z zakresu technik samoobrony, użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, a także z zakresu aktywnych form zabezpieczenia osadzonych podczas konwojowania. W szkoleniu wzięli udział wszyscy funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej