Komunikat

12.05.2021

W sprawie zmiany i przedłużenia mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Komunikat

05.05.2021

W sprawie zmiany i przedłużenia mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

Komunikat

28.04.2021

W sprawie zmiany i przedłużenia mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

Czytanie książek ma wiele zalet: rozwija empatię, skłania do myślenia, wzbogaca słownictwo, pobudza wyobraźnię, pogłębia wiedzę i odstresowuje, a także jest doskonałym ćwiczeniem dla mózgu i zmniejsza ryzyko zachorowania na Alzhaimera. Można więc powiedzieć, że książka jest dobra na wszystko. Szeroki wachlarz korzyści wynikających z czytania wykorzystują wychowawcy w procesie resocjalizacji skazanych. Bo czytać można wszędzie, również za więziennym murem.

Komunikat

21.04.2021

W sprawie zmiany i przedłużenia mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej