Dzięki czujności funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Goleniowie udaremniono próbę przemytu na teren jednostki penitencjarnej trzech telefonów komórkowych.

”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

15 października 2020 roku – międzynarodowym dniem mediacji.

Pawilon po remoncie

23.09.2020

Zakończył się remont jednego z pawilonów mieszkalnych Zakładu Karnego w Goleniowie.

Wznowienie realizacji szkoleń w ramach programu ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Zakład Karny wspiera działalność edukacyjno – wychowawczą Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej