Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

W dniu 29 września 2021 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko podpisał umowę Panem Januszem Bartoszukiem – prezesem firmy „BH Meble” w zakresie odpłatnego zatrudnienia osadzonych.

Przytulanki i kocyki na rzecz dzieci przebywających w oddziale dziecięcym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.

Zakład Karny w Chełmie ponownie angażuje się w pomaganie. Tym razem wspiera „VI Wielki Kiermasz Charytatywny Paczki dla Bohatera” w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga

Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował ppłk Andrzej Weremko – dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej