Edukacja, profilaktyka, samokształcenie- oddziaływania penitencjarne prowadzone dla skazanych w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

Skazani z Zakładu Karnego w Łupkowie już kolejny raz poznają historię Żołnierzy Wyklętych.

Zakład Karny w Łupkowie uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Razem czy osobno? - wielokulturowa koegzystencja ludności Bieszczadów i Beskidu Niskiego do końca II wojny światowej”, która odbyła się w dniach 25-26 lutego 2021 r.

W dniu 18 lutego 2021 r. w sali odpraw służbowych Zakładu Karnego w Łupkowie odbyła się uroczystość wręczenia funkcjonariuszom odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej” i aktów nadania stopni służbowych Służby Więziennej.

W Zakładzie Karnym w Łupkowie pożegnano Dyrektora płk Adama Zarzycznego, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Epidemia nie przeszkodziła w realizacji mityngu pomiędzy członkami tutejszej grupy AA Opoka w Moszczańcu, a aktywnie wspierającymi ich łącznikami z grup wolnościowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej