Zakład Karny w Łupkowie wsparł Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem maseczkami ochronnymi.

Kolejna akcja niesienia pomocy realizowana przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu.

Funkcjonariusze z bieszczadzkiej jednostki przyłączyli się do akcji renowacji kapliczek i krzyży w gminie Komańcza.

Kolejny etap realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie z Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami.

W dniu 05.09.2020 r. na dukielskim rynku funkcjonariusze Służby Więziennej włączyli się do akcji narodowego czytania.

W dniu 23.07.2020r. rozstrzygnięto przygotowany wspólnie z  Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, a zrealizowany w ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych, konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej