W otaczającej nas obecnie rzeczywistości, niewielu myśli o uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych. Wyjście do kina, teatru, na koncert, dawniej - sposoby na spędzanie czasu wolnego, obecnie - sfera marzeń, planów i tęsknoty.

Komunikat

16.10.2020

Informuję, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, widzenia z osadzonymi zostają wstrzymane do dnia utrzymania w/w reżimu sanitarnego. O uruchomieniu widzeń poinformujemy w kolejnym komunikacie. Zachęcamy do komunikowania się z osadzonymi za pośrednictwem listów, telefonu oraz komunikatora Skype, zgodnie z określonymi zasadami, ujętymi w porządku wewnętrznym jednostki.

14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. W zakładach karnych i aresztach śledczych, w których funkcjonują przywięzienne szkoły, nauczyciele obchodzą swoje święto. Jest to szczególna okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim pedagogom, którzy wkładają swój trud w kształcenie i edukację.

W tarnowskiej jednostce kolejni skazani biorą udział w kursie zawodowym, dzięki któremu zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe przydatne w zatrudnieniu po zwolnieniu z zakładu karnego.

Murem za teatrem

16.09.2020

Z inicjatywy wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych tarnowska jednostka ogłosiła kolejną, ósmą już edycję konkursu literackiego na napisanie scenariusza sztuki teatralnej Murem za teatrem.

Powrót z U ...

16.09.2020

Za murami tarnowskiej jednostki kadra penitencjarna uczestniczy w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. W związku z sytuacją pandemiczną warsztaty odbywają się online, w małych grupach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej