W Zakładzie Karnym w Zamościu odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora jednostki.

Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto, które jest wyrazem szacunku dla płci pięknej. Święto Kobiet ustanowiono dla upamiętnienia walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy dla kobiet, po raz pierwszy obchodzone było w 1911 roku.

W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu w zakładzie karnym zrealizowana została prelekcja patriotyczna połączona z wystawą historyczną na temat działań polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje::

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Radio za murami

11.02.2022

Radiowęzeł w zamojskim zakładzie karnym nie cichnie i dociera do wszystkich więźniów przez cały dzień. Mała rozgłośnia radiowa zlokalizowana w kompleksie kulturalno-oświatowym, wysyła sygnał do każdej celi mieszkalnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej