Co roku Episkopat Polski apeluje o przeżycie sierpnia bez alkoholu. Celem tego wydarzenie jest przede wszystkim zahamowanie negatywnego wpływu alkoholu na polskie społeczeństwo i ukazanie, jak niekorzystnie działa na zdrowie i relacje międzyludzkie. Z tego też względu w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie zorganizowano spotkanie z terapeutą uzależnień oraz osobami związanymi z AA.

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu znany również jako Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki.

W dniu 15 sierpnia 2022 roku mjr Piotr Burak – Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wraz z pocztem sztandarowym reprezentowali Służbę Więzienną w trakcie obchodów 102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego w powiecie krasnostawskim.

W dniu 4 lipca 2022 roku mjr Piotr Burak – Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał z Panem Andrzejem Gołąb - Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie umowę o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych.

W dniach 15-26 czerwca trwa ogólnopolska akcja społeczna pod nazwą "sprzątaMy 2022". Inicjatorem przedsięwzięcia jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda wraz z małżonką Panią Agatą Kornhauser-Dudą.

W dniu 20 czerwca 2022 roku grupa studentów kierunku Pedagogiki resocjalizacyjnej z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie wraz z opiekunem, odwiedziła krasnostawską jednostkę penitencjarną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej