W 2018 roku funkcjonariusze mysłowickiego Aresztu Śledczego przygotowali i zrealizowali 29 programów resocjalizacyjnych dla skazanych mężczyzn, przybywających w tutejszej jednostce. W sumie wzięła w nich udział grupa 579 osób.

…to tegoroczne hasło akcji „Betlejemskie Światło Pokoju”. Właśnie zapłonęło w mysłowickim Areszcie.

Oswoić emocje

18.12.2018

Osadzeni mysłowickiego aresztu uczestniczyli w kolejnej edycji programu resocjalizacyjnego z zakresu regulacji emocjonalnej.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach uczestniczył w uroczystości składania ślubowania przez uczniów klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach wraz z inspektorem ds. zatrudnienia uczestniczyli w „Spotkaniach z biznesem”. To doskonała okazja do przedstawienia szerokiemu gronu możliwości, jakie daje program "Praca dla więźniów".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej