Funkcjonariusze i pracownicy Centralnego Zarządu Służby Więziennej, włączając się w akcję „Paczuszka dla maluszka”, wsparli Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie.

W związku z objęciem w Ministerstwie Sprawiedliwości funkcji podsekretarz stanu, sprawującej nadzór nad Służbą Więzienną, Maria Ejchart wzięła udział w spotkaniu wigilijnym pracowników Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce. Wiceministra sprawiedliwości odwiedziła też kilka cel i złożyła osadzonym życzenia świąteczne oraz noworoczne.

Do Centralnego Zarządu Służby Więziennej dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. „Czyńmy pokój” – to tegoroczne hasło akcji.

Profesor Adam Bodnar stanął na czele resortu sprawiedliwości obejmując dziś (13 grudnia br.) stanowisko Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego.

Grudzień to magiczny miesiąc, przepełniony życzliwością, dobrocią i… prezentami. Na te szczególnie czekają najmłodsi. 6 grudnia to data znana każdemu, bo Dzień Świętego Mikołaja towarzyszy nam od dzieciństwa. Tego dnia Funkcjonariusze Służby Więziennej starają się angażować w różnego typu akcje, by dzieciom i potrzebującym przynieść uśmiech – oczywiście jako pomocnicy św. Mikołaja.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej