Zagraniczni goście

03.12.2021

Oddział Zewnętrzny w Toruniu w ramach wymiany międzynarodowej gościł dwóch sędziów z zagranicy.

Kolejne osoby zainteresowane podjęciem służby w formacji Służby Więziennej uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym we współpracy dwóch jednostek penitencjarnych: Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie oraz Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Spotkanie odbyło się dzięki nawiązaniu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu.

Toruń uczcił 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas obchodów Święta nie mogło zabraknąć funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Inowrocławiu, który reprezentował kpt. Krzysztof Brzozowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu na mocy porozumienia będą kształtować postawy młodzieży – uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu.

W ramach zorganizowanego przez Oddział Zewnętrzny w Toruniu wyjścia kulturalno-oświatowego dwaj skazani uporządkowali groby i alejki na jednym z toruńskich cmentarzy.

Miasto Toruń po wielu latach doczekało się nowej siedziby Sądu Rejonowego. W uroczystej gali otwarcia udział wziął kpt. Krzysztof Brzozowski - zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej