Lekcje w areszcie

12.03.2024

Lekcje wychowawcze realizowane z udziałem młodzieży i funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią ważny środek prewencji przestępstw oraz jednocześnie promocji Służby Więziennej, realizowany dzięki współpracy jednostki z okolicznymi szkołami.

Przedstawiciele Zakładu Karnego w Brzegu uczestniczyli w corocznych Targach Pracy i Edukacji

Nasi funkcjonariusze wzięli udział w targach pracy TALENT DAYS, które odbyły się na Stadionie Tarczyński.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Daniel Pelczarski przyjął ślubowanie od siedmiu funkcjonariuszy, którzy będą pełnić służbę na stanowisku strażnika działu ochrony.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Łukasz Górny powołał majora Bartosza Liszkę na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

Dnia 7 marca przedstawiciele wrocławskiego Aresztu Śledczego we Wrocławiu wzięli udział w targach pracy TALENT DAYS, które stanowiły kolejną okazję do zaprezentowania rekrutacyjnej oferty Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej