Kolejni skazani odbywający karę pozbawienia wolności już wkrótce będą mogli podjąć pracę w charakterze pomocnika piekarza

Szer. Nina Szafrańska oraz szer. Artur Jóźwiak wstąpili w szeregi Służby Więziennej. Służbę pełnią dopiero kilka dni - to czas zaznajomienia się z obszarami funkcjonowania jednostki penitencjarnej, która jest jedną z największych w Polsce. To także czas poznania załogi oraz wstępnego zapoznawania się z obowiązującymi przepisami. Zarówno Nina jak i Artur zasilą szeregi działu penitencjarnego - oboje są psychologami. Jak wygląda praca psychologa...

Szkolenie z WOT

18.07.2023

W ubiegłym tygodniu odbyły się szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej z przysposobienia wojskowego prowadzone przy współudziale Wojsk Obrony Terytorialnej, w których wzięło udział 10 funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Wronkach.

W niedziele odbył się turniej charytatywny dla małej Lilianny, która od urodzenia zmaga się z ciężką chorobą genetyczną. Organizatorem całego przedsięwzięcia był st. kpr. Jakub Witucki, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Potulicach.

Z sukcesem zakończył się program edukacyjny „W SŁUŻBIE PRAWU” realizowany w roku szkolnym 2022/2023. Tysiące uczniów z całej Polski wzięło udział w spotkaniach związanych z edukacją prawną młodzieży i prewencją przestępstw, realizowanych poprzez prowadzenie ciekawych zajęć w szkołach, jak i na terenie jednostek penitencjarnych.

5 lipca 2023 r. w Gnieźnie odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji Święta Służby Więziennej połączone z nadaniem sztandaru Zakładowi Karnemu w Gębarzewie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej