Herbscy funkcjonariusze od lat honorowo oddają krew. Czynią to również teraz – w dobie epidemii.

Audycje radiowęzłowe, konkursy, zajęcia mające pomóc odbudować lub podtrzymać więzi z najbliższymi – to tylko niektóre propozycje służące readaptacji społecznej skazanych. Przy zachowaniu wszelkich środków zgodnych z aktualnymi wymogami epidemiologicznymi i sanitarnymi Służba Więzienna nieustannie prowadzi oddziaływania penitencjarne skierowane do osób pozbawionych wolności.

Czytanie rozwija

22.04.2020

"Kto czyta książki, żyje podwójnie." (Umberto Eco)

KOMUNIKAT

21.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że aktualnie wstrzymuje się:

KOMUNIKAT

17.04.2020

Niniejszym informujemy, że Sekretariat Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach działał będzie do dnia 31 maja 2020 r., a następnie zostanie włączony w strukturę Sekretariatu Głównego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Herbach.

W Zakładzie Karnym w Herbach i Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu 20 pielęgniarek i lekarzy dba o zdrowie osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej