Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego

Trwa rekrutacja na studia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

W dniu 28 czerwca 2021 roku w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti odbył się wernisaż wystawy twórczości osadzonych zorganizowany w ramach IX Ogólnopolskiego Konkursu „Nowe życie starych przedmiotów”. Uroczystego otwarcia dokonał Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie mjr Marek Kudyk. Wystawa pokonkursowa będzie dostępna do dnia 15 lipca 2021 roku.

Realizując zamierzenia rządowego Programu „Praca dla więźniów" 25 czerwca br. w Zakładzie Karnym w Chełmie odbyło się uroczyste otwarcie hali produkcyjnej sfinansowanej ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Zakład Karny w Chełmie  ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga, przekazał gminie Chełm sprzęt łączności bezprzewodowej, który zostanie rozdysponowany wśród ośmiu gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej