Funkcjonariusz z naszej jednostki uczestniczył w XII Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu.

Skazany z ZK Łupków zdobył wysokie miejsce w ogólnopolskim konkursie na najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową.

W dniu 09 grudnia b.r. dwóch funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Łupkowie oddało charytatywnie osocze.

W Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyły się ostatnie kursy realizowane w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja – Rozwój.

W Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyła się uroczysta odprawa nadania aktu Pierwszego Stopnia Oficerskiego Służby Więziennej.

Dwa pierwsze miejsca osadzonych z Zakładu Karnego w Łupkowie w V Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”oraz VII Międzynarodowym Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych, pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej