W dniu 14 czerwca 2024 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn.: „Wybrane problemy współczesnej penitencjarystyki w świetle nowelizacji k.k., k.k.w. i Ustawy o Służbie Więziennej z 2022 r.”.

2 - 4 czerwca 2024 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa wraz z konferencją poświęcona bieżącej ocenie funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) i perspektywie jego dalszego rozwoju. Spotkaniu przewodniczyła wiceministra Maria Ejchart wraz z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej płk. dr. Andrzejem Pecką.

Ze Strzelec Opolskich do Gdańska. Funkcjonariusze ze strzeleckiego zakładu karnego chcą przejechać 1062 km w 6 dni. Wszystko dla 8-letniego Szymona, który walczy z rzadką chorobą genetyczną. Startują w niedzielę wieczorem.

5 czerwca 2024 r. w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej miało miejsce spotkanie kierownictwa Służby Więziennej z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

Ćwiczenia ochronne

05.06.2024

Pożar, bunt i ładunek wybuchowy – trzy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu jednostki. W Zakładzie Karnym w Gębarzewie przeprowadzono ćwiczenia ochronne sprawdzające gotowość służb.

Z okazji Dnia Dziecka psycholog Aresztu Śledczego w Sosnowcu zorganizowała program z zakresu integracji rodzin, w ramach którego skazani ojcowie nagrywali wiersze oraz bajki dla swoich dzieci, a także wykonywali dla nich ozdoby plastyczne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej