W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, w dniu 26 marca 2024 r. odbyło się spotkanie z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Działania skazanych na rzecz ochrony środowiska i edukacji przyrodniczej.

Dnia 19 marca 2024 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie zorganizowano spotkanie z młodzieżą i kadrą pedagogiczną I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca i stanowi wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Kobiety w mundurze można spotkać niemal na wszystkich stanowiskach Służby Więziennej.

W dniu 3 marca 2024 roku mjr Mariusz Lisowski - Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w intencji Mieszkańców Krasnegostawu.

1 marca 2024 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej funkcjonariusze krasnostawskiej jednostki penitencjarnej promowali Służbę Więzienną na turnieju strzeleckim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej