W Areszcie Śledczym w Mysłowicach zorganizowano wystawę poświęconą problematyce I Powstania Śląskiego

Gazetka więzienna „Replay” - wydawana w Areszcie Śledczym w Mysłowicach zajęła pierwsze miejsce w IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Szpalty za kratą”

Trwa procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej na stanowisko: młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz/ młodszy ratownik Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Polskie Towarzystwo Historyczne Sekcja Historii Więziennictwa oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Zarząd Okręgowy Katowice zapraszają na "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach w dniach 25.04.2023 r. - 28.04.2023 r. przeprowadzili cykl lekcji dla uczniów siedmiu klas Szkoły Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach.

Wizyta studyjna

21.04.2023

Studenci Wydziału Nauk Społecznych kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uczestniczyli w wizycie studyjnej w Areszcie Śledczym w Mysłowicach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej