W dniu 21.05.2024 r. na mocy porozumienia między PUP w Tarnowskich Górach a tarnogórskim aresztem ruszył program aktywizacji zawodowej osób pozbawionych wolności.

Funkcjonariusze tarnogórskiego aresztu w dniach 10-13 maja 2024 r. przybliżyli odwiedzającym specyfikę służby w ramach wydarzenia „Więzienna codzienność”.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach w dniu 25.04.2024 r. uczestniczyli w targach pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach.

W dniu 17 kwietnia 2024 r. studenci Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach.

Z pomocą dla ZHP

14.04.2024

W dniu 12 kwietnia 2024 r. funkcjonariusze tarnogórskiej jednostki uaktywnili organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego V Tarnogórskich Zawody z Pierwszej Pomocy.

Tworzenie rękodzieła stanowi wartościowe narzędzie w procesie resocjalizacji. Tak pozornie prosta czynność, jak przygotowywanie kartek świątecznych może być nie tylko sposobem na rozwijanie umiejętności, ale także kompleksowym narzędziem wsparcia w procesie reintegracji społecznej, które sprzyja rozwijaniu pozytywnych zachowań i wzmacnianiu zdrowego funkcjonowania społecznego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej