26 czerwca b.r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie, odbył się egzamin kończący szkolenie zawodowe w korpusie podoficerskim

26 czerwca b.r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, odbył się egzamin kończący szkolenie zawodowe w korpusie chorążych. Szkolenie ukończyło 122 słuchaczy reprezentujących specjalizacje: kwatermistrzowską, ochronną, penitencjarną i psychologiczną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej