Oddział Zewnętrzny w Toruniu ponownie gościł na wizycie studyjnej studentów. Tym razem byli to studenci WSB w Poznaniu.

Służba Więzienna w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi program pracy z młodzieżą pod nazwą „W SŁUŻBIE PRAWU”. W ramach projektu kształtuje postawy obywatelskie, proobronne i patriotyczne młodzieży. Jest to jedno z ustawowych zadań, które realizują funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu. Zajęciami objęci zostali uczniowie Technikum Mundurowego w Toruniu.

Oddział Zewnętrzny w Toruniu ponownie gościł studentów Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu opowiedzieli o Służbie Więziennej. Była to okazja do poznania tak niedostępnego miejsca jakim jest toruńska „Beczka”.

W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu odbyły się ćwiczenia z udziałem funkcjonariuszy Służby Więziennej, Straży Pożarnej oraz Policji.

W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu miała miejsce naukowa wizyta studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej