W dniu 22 marca w ramach kluczborskiej akcji Przystanek Profilaktyczny „Tu i teraz” Kluczbork mówi STOP uzależnieniom  nasz funkcjonariusz psycholog por. Jacek Krynicki, który w  życiu prywatnym jest instruktorem wspinaczki i prowadzi w Kluczborku Kluczborski Klub Wspinaczkowy Zawrat został delegowany do prowadzenia zajęć dla młodzieży na ściance wspinaczkowej.

W dniu 20 marca br. na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku gościliśmy młodzież szkolną z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

W dniu 20 marca br. na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku przedstawiciele ze Stowarzyszeniem Samopomocowym Abaku przeprowadzili z osadzonymi spotkanie.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Fundacją Dies Mei jej przedstawiciele w dniu 18 marca br. przeprowadzili z osadzonymi szkolenie.

14 marca 2024 roku pomiędzy Zakładem Karnym w Kluczborku, a Zespołem Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku zostało podpisane porozumienie o współpracy.

W ramach programu readaptacji skazanych "Wielkanocne 2xJa, czyli JA-JA” osadzeni uczestniczyli w zajęciach kulturalno – oświatowych organizowanych poza terenem zakładu karnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej