Dnia 11 kwietnia 2023 roku została podpisana kolejna umowa o zatrudnieniu odpłatnym skazanych z tutejszej jednostki penitencjarnej.

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Dariusz Kossyk podpisał kolejną umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie na rzecz firmy "Pomix" Spółka Cywilna reprezentowaną przez Mateusza Tywoniuka.

W dniu 10 marca 2023 roku w Chełmie odbyły się obchody z okazji 79. rocznicy egzekucji wykonanej na placu Targowica przez okupantów niemieckich na Polakach.

W dniu 1 marca 2023 roku w Chełmie odbyły się obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej