W czerwcu br. odbyła się kolejna edycja aktywizacji zawodowej dla osadzonych. Przygotowanie osadzonych do powrotu do społeczeństwa zaczyna się od momentu, gdy rozpoczynają karę pozbawienia wolności. W ramach ww. aktywizacji przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie spotkali się z grupą osadzonych.

W dniu 12 czerwca br. na terenie Zakładu Karnego w Zarębie odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Kapelana Zakładu Karnego w Zarębie ks. Artura Węgla.

W czerwcu br. Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Henryk Haryk wraz z Kierownikiem Działu Ochrony w ramach współpracy uczestniczyli na terenie 4 Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie w szkoleniu z zarządzania kryzysowego.

Na terenie jednostki penitencjarnej w Głogowie odbyło się spotkanie ze studentami z Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

W środę (12.06.) odbyła się uroczystość 25 lecia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Głogowie ppor. Aleksandra Hołdowska w asyście funkcjonariuszek SW uczestniczyła w uroczystości.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Głogowie wraz z funkcjonariuszami GISW Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu uczestniczyli oraz przeprowadzili zajęcia podczas zgrupowania dla uczniów klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej