Zakład Karny w Nowym Sączu po raz kolejny brał udział w Dniu Otwartym organizowanym przez szkołę mundurową w Marcinkowicach. 

Jak co roku, w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu odbyły się zawody z technik interwencyjnych, w których udział wzięli funkcjonariusze z wszystkich jednostek okręgu krakowskiego.

Dzięki inicjatywie Zakładu Karnego w Nowym Sączu osadzeni pod nadzorem funkcjonariusza, wykonali prace porządkowe i remontowe w ramach zajęć KO na cmentarzu parafialnym przy ulicy św. Heleny w Nowym Sączu.

W związku z informacją, iż w schronisku pilnie potrzebne jest wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych, nowosądecka jednostka penitencjarna postanowiła ruszyć z pomocą.

W dzisiejszych czasach widok kobiety w mundurze nie budzi już kontrowersji, jest to zauważalne również w naszej formacji. Stale rosnąca liczba pań w służbie staje się codziennością, zajmują coraz wyższe stanowiska, poczynając od strażniczek działu ochrony, przez kierowniczki działów, kończąc na najwyższych – dyrektorskich.

2 lutego 2024 roku w Zakładzie Karnym w Wojkowicach odbyło się podsumowanie rywalizacji sportowej jednostek Okręgu Krakowskiego. Pamiątkowe puchary Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie płk. Tomasza Wierciocha zostały wręczone reprezentantom wiodących jednostek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej