W zamojskim zakładzie karnym zawiązało się Koło Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Wzorem lat ubiegłych, Zakład Karny w Zamościu włączył się w obchodzone corocznie święto Międzynarodowego Dnia Ziemi.

13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Święto państwowe, w czasie którego oddajemy cześć jeńcom wojennym i więźniom, zamordowanym w Związku Sowieckim wiosną 1940 r. W obchody święta włączył się również zamojski zakład karny a także w ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych skazani przebywający w jednostce penitencjarnej.

W przededniu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w Zakładzie Karnym w Zamościu, odbyło się uroczyste spotkanie funkcjonariuszy i pracowników jednostki penitencjarnej. Spotkaniu przewodniczył dyrektor zamojskiej jednostki penitencjarnej ppłk Dariusz Bochyński i kapelan ks. Tomasz Źwiernik.

W Zakładzie Karnym w Zamościu odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej