Ciężki dzień w areszcie – zbiorowe wystąpienie osadzonych na polu spacerowym oraz pożar.

W ramach projektu „Dla Niepodległej” w AŚ Mysłowice odbył się koncert chóru Milenium oraz prelekcja dla osadzonych poświęcona tematyce patriotycznej.

Oddziaływania kulturalno – oświatowe są – zgodnie z zamysłem ustawodawcy – ważnym elementem oddziaływań resocjalizacyjnych.

Z godnie z założeniami „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, którego autorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości - mysłowicka jednostka penitencjarna została doposażona w nowoczesny pojazd operacyjny do przewozu osadzonych.

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Mysłowice – Dyrektor mysłowickiego aresztu brał udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

9 listopada – w przededniu Narodowego Święta Niepodległości wręczono w mysłowickim areszcie awanse i odznaczenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej