Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Grójcu zorganizowali zbiórkę zabawek i odzieży dla potrzebującej rodziny z Radomia.

W czwartek, 10 grudnia 2015 roku w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie odbyło się IV czytanie i kolędowanie służb mundurowych Gwiazdki-Gwiazdkom-na Gwiazdkę.

Głośny, beztroski śmiech wywołany u dziecka, napełnia człowieka niezwykłą radością i daje siłę do pokonywania wszelkich codziennych trudności.

W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie rozpoczęto realizację szkolenia z zakresu dogoterapii w ramach Projektu nr 1 „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stwarzanie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary” modułu 1.2. „Dogoterapia”.

W dniu 1 października 2015 roku odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Rehabilitacji Zwierząt gospodarskich oraz domowych przy Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie.

Pierwsze zwierzęta pochodzące z interwencji zamieszkały w Centrum Rehabilitacji i Behawiorystyki Zwierząt przy Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej