4 lipca 2023 roku – od dzisiaj jest to ważna data w historii Aresztu Śledczego w Poznaniu. Z rąk Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu ppłk Przemysław Banaszak otrzymał sztandar — symbol męstwa, odwagi i honoru.

W 67. rocznicę Czerwca "56 już od świtu w stolicy Wielkopolski składano kwiaty w miejscach ważnych dla robotniczego zrywu sprzed lat.

Z udziałem władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, nauki i kultury, służb mundurowych i publicznych, partii politycznych i organizacji związkowych, a przede wszystkim kombatantów - bohaterów Powstania Poznańskiego '56 odbyły się uroczystości rocznicowe pod tablicą upamiętniającą czerwcowy zryw robotników i mieszkańców Poznania.

To już po raz dziewiąty. Zakład Karny we Wronkach wspólnie z Wronieckim Klubem Biegacza zorganizował fantastyczną rywalizację sportową na wronieckich bulwarach. Były sportowe zmagania, był piknik dla biegaczy i turystów z całej Polski.

The Blade of Justice – ostrze sprawiedliwości, to kryptonim III międzyresortowych ćwiczeń specjalistycznych, które odbyły się w dniach 12-16 czerwca br. w kompleksie mieszkalnym zawieszonego Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz na strzelnicy w Bieżycach (koło Gubina).

Taktyka, szkolenie strzeleckie, łączność, topografia, zabezpieczenie medyczne, a nawet szkolenie inżynieryjno-saperskie - trwa doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie przysposobienia wojskowego. 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej