„Święta z rodziną” i „Wigilie dla skazanych” są jednymi z wielu przedsięwzięć, jakie funkcjonariusze raciborskiego Zakładu Karnego organizują w celu integracji osób pozbawionych wolności z ich rodzinami.

W raciborskiej jednostce penitencjarnej cyklicznie organizowane są spotkania oraz programy readaptacji społecznej. „Medytacja” to jeden z nich.

W ramach działań ochronnych w Zakładzie Karnym w Raciborzu 4 grudnia zrealizowano ćwiczenia z zakresu współdziałania z jednostkami Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

13 listopada br. w Zakładzie Karnym w Raciborzu odbyła się ceremonia wręczenia aktów nadania wyższych stopni służbowych oraz odznaczeń, które uroczyście przekazał funkcjonariuszom Dyrektor tutejszej jednostki, płk Grzegorz Kosiński.

Nowa perspektywa

21.11.2019

W ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu płk Grzegorz Kosiński podpisał porozumienie ze Śląską Fundacją Błękitny Krzyż z siedzibą w Bielsku – Białej, reprezentowaną przez lek. med. Romana Wojnara – Dyrektora Fundacji.

W ramach porozumienia między raciborską Służbą Więzienną a Urzędem Miasta w raciborskich szkołach rozpoczęto prowadzenie prelekcji przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej