W dniu 27 sierpnia 2021 roku ppłk Andrzej Weremko Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga przekazał poduszki – przytulanki, kolorowe kocyki, rożki niemowlęce oraz drobne zabawki sensoryczne z przeznaczeniem dla niemowlaków celem wystawienia na licytację.

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Służbę Więzienną podczas uroczystości w dniu 15 sierpnia 2021 r. reprezentował ppor. Bartosz Bochen wraz z Pocztem Sztandarowym

Służbę Więzienną w trakcie uroczystości reprezentował z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie mjr Robert Piwko

W odpowiedzi na apel Wojewódzkiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie w dniu 30 lipca 2021 roku przed Komendą Miejską Policji w Chełmie pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej, Policji, Żołnierze Wojska Polskiego oraz mieszkańcy miasta honorowo oddali krew.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej