Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych gościli na zajęciach edukacyjno- prewencyjnych w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej pn:" W Służbie Prawu" w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych mjr Andrzej Pawluczuk wziął udział w obchodach 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Ostrołęce.

Z dniem 11 kwietnia br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powołał nowego zastępcę dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Obowiązki powierzył dotychczasowemu kierownikowi działu ochrony por. Bogusławowi Prusaczykowi.

W ostatnich dniach w tutejszej jednostce penitencjarnej odbyło się świąteczne spotkanie rodzin ze skazanymi.

W ubiegłym miesiącu do służby w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych przyjęliśmy 11 osób. I już z początkiem kwietnia kolejne cztery. Świadczy to o popularności naszej formacji oraz atrakcyjności służby więziennej na rynku pracy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej