Areszt Śledczy w Krasnymstawie rozpoczyna XXVIII edycję Konkursu Poezji Więziennej im. Artura Nowosada.

"…mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy..."

W dniu 28 kwietnia 2022 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie odwiedzili Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, w którym funkcjonują klasy mundurowe.

Dzień Ziemi to największe międzynarodowe święto ekologiczne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zainwestuj w naszą planetę”.

W dniu 20 kwietnia 2022 roku mjr Piotr Burak - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Krasnymstawie reprezentowaną przez Pana Tadeusza Badacha – Prezesa OSM w Krasnymstawie oraz Pana Mirosława Fideckiego – Wiceprezesa OSM w Krasnymstawie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej