„Weekend z wojskiem” – pod takim hasłem od 13 do 15 sierpnia odbędą się centralne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na te dni Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało liczne wydarzenia o charakterze państwowym, patriotyczno-religijnym, kulturalnym oraz rozrywkowym.

W dniu 9 sierpnia zakończył się kolejny kurs zawodowy dla grupy 8 osadzonych finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Każdego roku w dniu 07.08. obchodzimy Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Jest to praca bardzo potrzebna, często niedoceniana i niewidoczna. Do jednostek penitencjarnych w całym kraju, w tym do Aresztu Śledczego w Radomiu, trafiają osoby w różnym wieku, w różnym stanie zdrowia i z różnymi ograniczeniami.

1 sierpnia 2022 roku obchodzimy 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Funkcjonariusze z radomskiego aresztu od lat włączają się w pomoc żyjącym Powstańcom, żołnierzom Armii Krajowej. Kultywujemy również pamięć o poległych odwiedzając groby i kształtując, poprzez programy readaptacji społecznej - postawy patriotyczne wśród osób pozbawionych wolności.

W dniu 27 lipca Areszt Śledczy w Radomiu gościł delegację węgierskich więzienników

Święto Policji

06.07.2022

24 lipca obchodzimy Święto Policji

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej