W dniu dzisiejszym uczniowie trzeciej klasy o profilu mundurowym VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie wzięli udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Coraz bliżej otwarcie dwóch budynków mieszkalnych o pojemności łącznej 527 miejsc

Maraz słuchacza z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie, pięknie piszącego o miłości w wierszu „Gdzieś pomiędzy…”. zajął 3 miejsce w XII Turnieju Jednego Wiersza.

Słuchacze z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie zorganizowali konkurs pt. „Wagary z książką”.

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie promowali zawód funkcjonariusza w gminie Stara Dąbrowa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej