Wzorem lat ubiegłych, funkcjonariusze toruńskiego Oddziału Zewnętrznego przeprowadzili akcję „Świąteczna paczka”. I tym razem we współpracy z księdzem kapelanem przekazali dary zebrane dla jednej z rodzin.

Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy przeprowadzili szkolenie z zakresu technik samoobrony, użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, a także z zakresu aktywnych form zabezpieczenia osadzonych podczas konwojowania. W szkoleniu wzięli udział wszyscy funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

Zagraniczni goście

03.12.2021

Oddział Zewnętrzny w Toruniu w ramach wymiany międzynarodowej gościł dwóch sędziów z zagranicy.

Kolejne osoby zainteresowane podjęciem służby w formacji Służby Więziennej uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym we współpracy dwóch jednostek penitencjarnych: Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie oraz Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Spotkanie odbyło się dzięki nawiązaniu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu.

Toruń uczcił 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas obchodów Święta nie mogło zabraknąć funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Inowrocławiu, który reprezentował kpt. Krzysztof Brzozowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu na mocy porozumienia będą kształtować postawy młodzieży – uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej