Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr Konrad Łożański podpisał porozumienie z Nadleśnictwem Strzyżów – Lasy Państwowe reprezentowane przez Zastępcę Nadleśniczego Piotra Szetelę.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie odbyła się uroczysta odprawa dla funkcjonariuszy i pracowników.

Stowarzyszenie Pod Skrzydłem Anioła to grupa ludzi, których połączyła pasja do pomagania. Tworzą ją przedsiębiorcy, dziennikarze, artyści z Rzeszowa i okolic, a wspierają ludzie o wielkich sercach z całej Polski i nie tylko! Przyświeca im jeden cel: CZYNIENIE DOBRA! Ludzie zrzeszeni w tym Stowarzyszeniu uważają, że największą wartością jest człowiek. Zebrali się w jednym miejscu, w tym samym czasie, po to aby wspólnie czynić dobro.

Przed budynkiem OSP Rzeszów Budziwój, odbyło się dziś nieodpłatne przekazanie samochodu z Zakładu Karnego w Rzeszowie na rzecz Strażaków – Ochotników z rzeszowskiego Budziwoja.

W rocznicę przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego z rąk Rady Regencyjnej w 1918 roku, w całym województwie odbyły się uroczystości upamiętniające 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla młodzieży z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej