1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00, tzw. godzinie „W” na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” rozpoczęło się powstanie warszawskie. Choć ostatecznie zakończyło się kapitulacją, pokazało heroizm Polaków i wielką determinację w walce o niepodległość.

Funkcjonariusze zamojskiego zakładu karnego na zaproszenie Biblioteki Publicznej Gminy Zamość, wzięli udział w spotkaniu organizowanym w ramach akcji pt. Wakacje z biblioteką.

Święty Krzysztof jest patronem kierowców. Od 2006 roku w Polsce obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Co wspólnego z bezpieczeństwem na drogach ma zamojskie więzienie?

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje:

Z dniem 12 lipca 2021 roku na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu powołany został por. Piotr Grabczak.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Zamościu nie mogli pozostać obojętni na apel rodziców małej Ani z Zamościa u której zdiagnozowano złośliwego guza pnia mózgu. Postanowili wesprzeć akcję zbiórki środków finansowych na leczenie dziewczynki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej