Funkcjonariusze mysłowickiego aresztu kolejny rok z rzędu uczestniczyli pielgrzymce na Jasną Górę.

Z historią w tle

15.10.2018

Jakie jest historyczne znaczenie Mysłowic dla regionu? W jaki sposób losy miasta splatały się z historią Śląska i Polski? Czy Mysłowice sprzed lat miały wpływ na kształtowanie historii naszego regionu i kraju?

„Strażacka Niepodległa 1918” – to tytuł konferencji naukowej, w której brał udział Dyrektor mysłowickiego aresztu na zaproszenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Funkcjonariusz mysłowickiego aresztu zwyciężył w VIII Mistrzostwach Polski w Technikach Interwencyjnych i Samoobronie.

Osadzeni Aresztu Śledczego w Mysłowicach uczestniczący w programie resocjalizacyjnym opracowanym przez wychowawcę oraz psychologa tutejszego aresztu pt. „Historia kołem się toczy” brali udział w rajdzie pieszym organizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze oddział Mysłowice śladami pamięci, co związane jest ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody Dnia Straży Miejskiej w Mysłowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej