Osadzeni z radomskiego Aresztu Śledczego mogą zapoznać się z wystawą historyczną udostępnioną przez radomski oddział IPN

W Radomiu uczczono pamięć ofiar Radomskich Wydarzeń Czerwcowych 1976 roku

Zawodnicy reprezentujący Areszt Śledczy w Radomiu otrzymali nowe stroje

Skazani z radomskiego Aresztu Śledczego uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych.

Dzięki dobrym relacjom z lokalnymi przedsiębiorcami, udało się nawiązać współpracę z nowym kontrahentem, realizując tym samym program "Praca dla Więźniów".

W ramach kształtowania postaw patriotycznych w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyła się prelekcja historyczna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej