Kilkunastu skazanych z Zakładu Karnego w Zabrzu przy pomocy funkcjonariuszy udowodniło, że niemożliwe nie istnieje oraz że święta to magiczny czas, kiedy spełniają się najskrytsze marzenia. Pomimo wielu ograniczeń i trudności związanych z pandemią udało się zorganizować na terenie zabrzańskiej jednostki zbiórkę w ramach akcji ,,Serce zza krat”, aby obdarować prezentami dzieci z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach ...

Komunikat

23.12.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Skazani z Zakładu Karnego w Zabrzu pod opieką wychowawców podczas zajęć koła muzycznego nagrali płytę z kolędami i życzeniami dla swoich bliskich. Płytę otrzymają także podopieczni domów dziecka, domów pomocy społecznej i innych placówek z Zabrza i okolic. To tylko jedna z  wielu świątecznych inicjatyw, w której mogli uczestniczyć skazani, dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy.

Święta Bożego Narodzenia są już tuż tuż… Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu wraz z Mikołajem i Mikołajową wybrali się ze świąteczną wizytą do  Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Zabrzu. Oczywiście przywieźli ze sobą mnóstwo kolorowych prezentów. To kolejna już odsłona akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej ,,Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

,,Jestem wdzięczny Panu Generałowi, że cały czas Służba Więzienna tak dobrze realizuje program ,,Praca dla więźniów”, Pani Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu, wszystkim funkcjonariuszom tu, na miejscu, którzy aktywnie zaangażowali się w to, aby  hale produkcyjne powstawały” – powiedział podczas konferencji prasowej w Zabrzu Wiceminister Sprawiedliwości nadzorujący więziennictwo, Pan Michał Woś.

Komunikat

14.12.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej