Zakład Karny w Chełmie  ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga, przekazał gminie Chełm sprzęt łączności bezprzewodowej, który zostanie rozdysponowany wśród ośmiu gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W dniu dzisiejszym ppłk Andrzej Weremko Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga przekazał na ręce Pani Karoliny Hawryluk rękodzieła wykonane przez osadzonych na cel aukcji charytatywnej, której celem jest zbiórka pieniędzy na rehabilitację Wojtka.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Chełmie mieli kolejną szansę, by tego dowieść, że są otwarci na pomaganie innym w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej