Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, z dniem 11. stycznia br., ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi Służby Więziennej w jednostkach sobie podległych.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze woj. łódzkiego licznych potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), za zgodą sędziego penitencjarnego...

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie kontynuują grudniową akcję dzielenia się krwią oraz osoczem ozdrowieńców po przejściu COVID-19.

W dniu 22 grudnia br., kierownictwo Zakładu Karnego w Garbalinie przekazało p. Markowi Szczepaniakowi - dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy, partię trzystu maseczek ochronnych, uszytych przez osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej w Garbalinie.

W dniu 21 grudnia płk Grzegorz Tomaszewski - dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie, przekazał na ręce kierownictwa Domu Dziecka w Grotnikach, zebrane przez kadrę jednostki zabawki, gry planszowe, ubrania oraz zakupione słodycze oraz kosmetyki. Na hasło niesienia pomocy odpowiedzieli także i nasi pensjonariusze, którzy przekazali własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe oraz dekoracje, ściśle związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, w roku 2020, zrealizowana została kolejna edycja projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który w całości finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej