W dniu 13 marca 2021 roku w Chełmie odbyły się obchody z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Chełmie włączyli się w akcję,  która  polegała na zebraniu dobrowolnych funduszy, artykułów spożywczych oraz chemicznych w celu zorganizowania Wielkanocnej Paczki dla wybranej rodziny.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

W ramach zawartego porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Zakładem Karnym w Chełmie działamy na wysokim poziomie pomimo trudnego czasu zwiazanego z pandemią.

W dniu 1 marca 2021 roku w Chełmie odbyły się obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej