Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował ppłk Andrzej Weremko – dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował mjr Robert Piwko z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie

Funkcjonariusze oraz pracownicy Zakładu Karnego w Chełmie wsparli chełmskie schronisko dla zwierząt

NSZZFiPW w Chełmie przekazał generatory ozonu dla funkcjonariuszy i pracowników chełmskiej jednostki penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej