W Zakładzie Karnym w Łupkowie w 2019 roku przeprowadzonych zostało 13 kursów w związku z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój.

Nadanie sztandaru jest wyrazem podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Łupkowie za pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa.

W dniu 12.11.2019r. Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie płk. Adam Zarzyczny wręczył funkcjonariuszom akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia resortowe.

Studencka Sekcja Penitencjarna Uniwersytetu Rzeszowskiego, działająca przy Instytucie Pedagogiki, pod opiekę naukową dr Moniki Badowskiej – Hodyr, kolejny raz gościła w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

W dniu 24.10.2019r., w Zakładzie Karnym w Łupkowie w ramach prowadzonej działalności kulturalno – oświatowej odbyły się "I Łupkowskie Manewry Szwejkowskie".

Na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu została przeprowadzona kampania edukacyjna na temat mediacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej